محصولات جديد

درس پژوهي-نظريه، تحقيق و عمل درس پژوهي-نظريه، تحقيق و عمل
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۳ فروردین، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 50,000 ریال
افزودن به سبد خريد
درآمدي بر پارادايم ها و روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم اجتماعي درآمدي بر پارادايم ها و روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم اجتماعي
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۳ فروردین، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
نظريه هاي يادگيري كاربردي- نصرالله عرفاني نظريه هاي يادگيري كاربردي- نصرالله عرفاني
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۰ فروردین، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 300,000 ریال
افزودن به سبد خريد
راهنما و بانك سوالات امتحاني انديشه اسلامي (1) راهنما و بانك سوالات امتحاني انديشه اسلامي (1)
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
سازنده: انتشارات فراگیر هگمتانه

قيمت: 70,000 ریال
افزودن به سبد خريد
بانك سوالات امتحاني و طبقه بندي شده حقوق تطبيقي بانك سوالات امتحاني و طبقه بندي شده حقوق تطبيقي
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
سازنده: انتشارات فراگیر هگمتانه

قيمت: 70,000 ریال
افزودن به سبد خريد
راهنما و بانك سوالات امتحاني اقتصاد كلان2-رحماني* راهنما و بانك سوالات امتحاني اقتصاد كلان2-رحماني*
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 120,000 ریال
افزودن به سبد خريد
راهنما و بانك سوالات امتحاني جمعيت شناسي ايران راهنما و بانك سوالات امتحاني جمعيت شناسي ايران
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 60,000 ریال
افزودن به سبد خريد
راهنما و بانك سوالات امتحاني جامعه شناسي جهان سوم راهنما و بانك سوالات امتحاني جامعه شناسي جهان سوم
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 70,000 ریال
افزودن به سبد خريد
راهنما و بانك سوالات امتحاني جنين شناسي نظري راهنما و بانك سوالات امتحاني جنين شناسي نظري
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 80,000 ریال
افزودن به سبد خريد
راهنماي جامع و نمونه سوالات امتحاني  رياضي عمومي 2 زيست شناسي راهنماي جامع و نمونه سوالات امتحاني رياضي عمومي 2 زيست شناسي
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
لیست کتاب ها
لیست انتشارات