مهندسي صنايع-پروژه و اجرايي

مهندسي صنايع-پروژه و اجرايي

صفات محصولات
 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری(1)  بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری(1)  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني رياضي عمومي1-احمد پور  بانك سوالات امتحاني رياضي عمومي1-احمد پور  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني ریاضی عمومی(2)ابراهیمی  بانك سوالات امتحاني ریاضی عمومی(2)ابراهیمی  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه (2)-ابوكاظمي  بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه (2)-ابوكاظمي  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه(1)-هريس بنسون/بهاري  بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه(1)-هريس بنسون/بهاري

چاپ دوم

 
30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مبانی سازمان و مدیریت  بانك سوالات امتحاني مبانی سازمان و مدیریت  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحانی آمار و احتمال –شادرخ - وحيدي اصل  بانك سوالات امتحانی آمار و احتمال –شادرخ - وحيدي اصل  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحانی آمار و احتمال2 –شادرخ - وحيدي اصل  بانك سوالات امتحانی آمار و احتمال2 –شادرخ - وحيدي اصل  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات خلاقيت،حل مسئله و تفكر راهبردي  بانك سوالات خلاقيت،حل مسئله و تفكر راهبردي  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانک سوالات طبقه بندي شده ریاضی عمومی(1) - احمدپور  بانک سوالات طبقه بندي شده ریاضی عمومی(1) - احمدپور  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما  حل مسائل فيزيك پايه (2) –ابو كاظمي  راهنما حل مسائل فيزيك پايه (2) –ابو كاظمي  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني بازاريابي و مديريت بازار  راهنما و بانك سوالات امتحاني بازاريابي و مديريت بازار  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني مباني علم اقتصاد-موسوي  راهنما و بانك سوالات امتحاني مباني علم اقتصاد-موسوي  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و بانك سوالات امتحاني مدیریت منابع انسانی-رسولي  راهنما و بانك سوالات امتحاني مدیریت منابع انسانی-رسولي  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و حل  كامل مسائل رياضي عمومي(1)-احمدپور  راهنما و حل كامل مسائل رياضي عمومي(1)-احمدپور  125,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و حل كامل مسائل فيزيك پايه (1) هريس بنسون/بهاري  راهنما و حل كامل مسائل فيزيك پايه (1) هريس بنسون/بهاري  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما ي حل مسائل اصول حسابداري (1)  راهنما ي حل مسائل اصول حسابداري (1)  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات