كامپيوتر و فناوري اطلاعات

كامپيوتر و فناوري اطلاعات

صفات محصولات
 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بانك سوالات امتحاني امتحانی تحقيق در عملیات (1)  بانك سوالات امتحاني امتحانی تحقيق در عملیات (1)  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني برنامه سازي پيشرفته-C++-فراهي و نيك مهر  بانك سوالات امتحاني برنامه سازي پيشرفته-C++-فراهي و نيك مهر  55,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني رياضي عمومي1-احمد پور  بانك سوالات امتحاني رياضي عمومي1-احمد پور  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني ریاضی عمومی(2)ابراهیمی  بانك سوالات امتحاني ریاضی عمومی(2)ابراهیمی  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني سيستمهاي عامل-استالينگز/پدرام  بانك سوالات امتحاني سيستمهاي عامل-استالينگز/پدرام  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه (2)-ابوكاظمي  بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه (2)-ابوكاظمي  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه(1)-هريس بنسون/بهاري  بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه(1)-هريس بنسون/بهاري

چاپ دوم

 
30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مبانی سازمان و مدیریت  بانك سوالات امتحاني مبانی سازمان و مدیریت  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  بانك سوالات امتحاني مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحانی آمار و احتمال –شادرخ - وحيدي اصل  بانك سوالات امتحانی آمار و احتمال –شادرخ - وحيدي اصل  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحانی تحلیل و طراحی الگوریتم  بانك سوالات امتحانی تحلیل و طراحی الگوریتم  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانک سوالات طبقه بندي شده ریاضی عمومی(1) - احمدپور  بانک سوالات طبقه بندي شده ریاضی عمومی(1) - احمدپور  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما  حل مسائل فيزيك پايه (2) –ابو كاظمي  راهنما حل مسائل فيزيك پايه (2) –ابو كاظمي  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و حل  كامل مسائل رياضي عمومي(1)-احمدپور  راهنما و حل كامل مسائل رياضي عمومي(1)-احمدپور  125,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و حل كامل مسائل فيزيك پايه (1) هريس بنسون/بهاري  راهنما و حل كامل مسائل فيزيك پايه (1) هريس بنسون/بهاري  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و حل مسائل تحقيق در عمليات1-عادل آذر  راهنما و حل مسائل تحقيق در عمليات1-عادل آذر  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و حل مسائل زبان ماشين و برنامه سازي سيستم  راهنما و حل مسائل زبان ماشين و برنامه سازي سيستم  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنماي حل مسائل آمار و احتمالات مهندسي  راهنماي حل مسائل آمار و احتمالات مهندسي  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنماي حل مسائل مدار منطقي (کریم زادگان مقدم)  راهنماي حل مسائل مدار منطقي (کریم زادگان مقدم)  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات