واحد پول
رشته شیمی

رشته شیمی

صفات محصولات
 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بانك سوالات امتحاني ریاضی عمومی(2)ابراهیمی  بانك سوالات امتحاني ریاضی عمومی(2)ابراهیمی  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه (2)-ابوكاظمي  بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه (2)-ابوكاظمي  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه(1)-هريس بنسون/بهاري  بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه(1)-هريس بنسون/بهاري

چاپ دوم

 
30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  بانك سوالات امتحاني مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات طبقه بندي شده و امتحاني شيمي عمومي (1)  بانك سوالات طبقه بندي شده و امتحاني شيمي عمومي (1)  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما  حل مسائل فيزيك پايه (2) –ابو كاظمي  راهنما حل مسائل فيزيك پايه (2) –ابو كاظمي  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و حل كامل مسائل فيزيك پايه (1) هريس بنسون/بهاري  راهنما و حل كامل مسائل فيزيك پايه (1) هريس بنسون/بهاري  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنماي حل مسائل شيمي تجزيه (1)  راهنماي حل مسائل شيمي تجزيه (1)  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنمای  حل مسائل ریاضی عمومی (1) واعظی زمین شناسی-شيمي-كشاورزي-فيزيك –  راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی (1) واعظی زمین شناسی-شيمي-كشاورزي-فيزيك –  90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نمونه سوالات امتحاني شيمي تجزيه دستگاهي  نمونه سوالات امتحاني شيمي تجزيه دستگاهي  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات