واحد پول
رشته ي فيزيك

رشته ي فيزيك

صفات محصولات
 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه(1)-هريس بنسون/بهاري  بانك سوالات امتحاني فیزیک پایه(1)-هريس بنسون/بهاري

چاپ دوم

 
30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات طبقه بندي شده و امتحاني شيمي عمومي (1)  بانك سوالات طبقه بندي شده و امتحاني شيمي عمومي (1)  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانک سوالات طبقه بندي شده و امتحانی  حساب دیفرانسیل و توابع چند متغیره  بانک سوالات طبقه بندي شده و امتحانی حساب دیفرانسیل و توابع چند متغیره  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و  حل مسائل و بانك سوالات امتحاني   فيزيك پايه( 3)-رشته فيزيك  راهنما و حل مسائل و بانك سوالات امتحاني فيزيك پايه( 3)-رشته فيزيك  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و حل كامل مسائل فيزيك پايه (1) هريس بنسون/بهاري  راهنما و حل كامل مسائل فيزيك پايه (1) هريس بنسون/بهاري  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما و حل مسائل رياضي فيزيك1  راهنما و حل مسائل رياضي فيزيك1  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنما ي حل مسائل فيزيك حالت جامد1  راهنما ي حل مسائل فيزيك حالت جامد1  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنمای  حل مسائل ریاضی عمومی (1) واعظی زمین شناسی-شيمي-كشاورزي-فيزيك –  راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی (1) واعظی زمین شناسی-شيمي-كشاورزي-فيزيك –  90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات