کارشناسی

کارشناسی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بانك سوالات  امتحاني حقوق اساسي1-خسروي  بانك سوالات امتحاني حقوق اساسي1-خسروي  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات  امتحاني حقوق اساسي2-خسروي  بانك سوالات امتحاني حقوق اساسي2-خسروي  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات آناتومي انساني  بانك سوالات آناتومي انساني  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاتي مباحث ويژه در مديريت دولتي  بانك سوالات امتحاتي مباحث ويژه در مديريت دولتي  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني  آمار و کاربرد آن در مدیریت(ج 1 و 2) -جمشيدي  بانك سوالات امتحاني آمار و کاربرد آن در مدیریت(ج 1 و 2) -جمشيدي  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني  درآمدي تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران  بانك سوالات امتحاني درآمدي تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني  روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(دلاور)  بانك سوالات امتحاني روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(دلاور)  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني آشنايي با ادبيات معاصر ايران  بانك سوالات امتحاني آشنايي با ادبيات معاصر ايران  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني آشنايي با اديان بزرگ  بانك سوالات امتحاني آشنايي با اديان بزرگ  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني آنالیز ریاضی (2)  بانك سوالات امتحاني آنالیز ریاضی (2)  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني آنالیز ریاضی(1)  بانك سوالات امتحاني آنالیز ریاضی(1)  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اختلالات یادگیری  بانك سوالات امتحاني اختلالات یادگیری  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اصول تغذيه و ورزش  بانك سوالات امتحاني اصول تغذيه و ورزش  30,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری (2)  بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری (2)  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری(1)  بانك سوالات امتحاني اصول حسابداری(1)  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اصول علم اقتصاد2(اقتصاد کلان)  بانك سوالات امتحاني اصول علم اقتصاد2(اقتصاد کلان)  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اقتصاد خرد  بانك سوالات امتحاني اقتصاد خرد  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اقتصاد كلان1-خدادادكاشي  بانك سوالات امتحاني اقتصاد كلان1-خدادادكاشي

همرا با پاسخهاي تشريحي

 
55,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني اكولوژي عمومی  بانك سوالات امتحاني اكولوژي عمومی  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بانك سوالات امتحاني امتحاني ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  بانك سوالات امتحاني امتحاني ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  35,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
لیست کتاب ها
لیست انتشارات